górne tło

W tym roku w Krakowie powstanie Strefa Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu to dobrze znane na świecie, ale Polsce nowe narzędzie regulacji jazdy samochodem w wybranych obszarach miasta. Pod koniec 2022 roku, w związku z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski, taka strefa zostanie uchwalona również w Krakowie.

W ponad 250 miastach w Europie na co dzień funkcjonują Strefy Czystego Transportu, co przełożyło się na realną poprawę jakości powietrza. Po wprowadzeniu strefy niskiej emisji w Londynie, zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu spadło o 40%, w Berlinie podobne pomiary pokazały spadek zanieczyszczeń o 25% dla dwutlenku azotu i 60% dla pyłów, które szkodzą zdrowiu ludzi.

Według szacunków, zanieczyszczenie powietrza odpowiada za:

czysty transport 1

SCT nie wprowadza zakazu wjazdu dla samochodów – tak, jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określa, jaką ilość zanieczyszczeń pojazdy mogą emitować. Oznacza to zazwyczaj, że do strefy nie można wjechać kilkunastoletnim dieslem wyrzucającym czarny dym z rury wydechowej.

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce i naszej części Europy przeprowadził w 2019 roku innowacyjne pomiary rzeczywistej emisji zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po krakowskich ulicach. Szerokie badania pokazały wtedy, że 12% aut emituje aż połowę wszystkich zanieczyszczeń samochodowych. Te 12% to kilkunastoletnie lub starsze diesle.

Raport ICCT z przeprowadzonego badania „Remote sensing”.

Obecnie, wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym, takie badania są ponownie przeprowadzane. Dzięki nim dowiemy się, jak wygląda obecny stan pojazdów poruszających się po krakowskich ulicach. Sprawdzimy, czy przez ponad dwa lata coś się w tym zakresie zmieniło.

Program Ochrony Powietrza wskazuje minimalny obszar, na jakim należy wprowadzić w Krakowie Strefę Czystego Transportu w roku 2022 r. Jest to rejon ograniczony tzw. drugą obwodnicą. Sugeruje też, jakie normy pojazdów powinny zostać przyjęte w zasadach jej obowiązywania.

Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania scenariuszy, na jakich zasadach i które pojazdy, z jakimi normami euro będą mogły wjeżdżać do Strefy Czystego Transportu. Przygotowane projekty zostaną poddane konsultacjom społecznym, które pokażą, który wariant SCT jest najbardziej akceptowany przez krakowian. Oczywiście w ramach konsultacji mieszkańcy będą mogli wprowadzić zmiany w zapisach dotyczących strefy. Wtedy, przy wspólnie określonym celu, będziemy wiedzieć, w jakim czasie i jakie efekty jesteśmy w stanie osiągnąć.

czysty transport 4