górne tło

Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami w UMK

W ramach sukcesywnego wdrażania przez Urząd Miasta Krakowa zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, kilka siedzib Urzędu Miasta Krakowa zostało doposażonych w sprzęt ułatwiający ewakuację osób z niepełnosprawnościami.

Specjalne krzesła do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami znajdują się w siedzibach Wydziałów Urzędu, w poniższych lokalizacjach: