górne tło

Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniach od 8 grudnia do 10 grudnia 2021 roku zostanie przekazane 340 paczek żywnościowych dla osób z niepełnosprawnościami jako dodatkowe wsparcie finansowane ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Przekazanie paczek żywnościowych jest dodatkowym wsparciem uruchomionym dla osób z niepełnosprawnościami związanym z zapobieganiem skutkom pandemii Covid 19. Sytuacja zdrowotna i finansowa osób z niepełnosprawnościami w związku z trwającą pandemią jest niezwykle trudna, dlatego też przekazanie paczek żywnościowych spowoduje odciążenie finansowe oraz będzie bezpieczną formą wsparcia osób w czasie ograniczonych kontaktów.

Osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymają paczki żywnościowe zostały wskazane  przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Środki finansowe w wysokości 51 000,00 zł przekazane na wyżej wymienione zadanie pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poniżej galeria zdjęć z przekazania paczek żywnościowych dla osób z niepełnosprawnościami.