górne tło

Walka z nieuczciwymi kantorami

Radny Łukasz Wantuch zgłosił problem nieuczciwych informacji, które znajdują się przed kantorami i punktami wymiany walut, dotyczących właściwego kursu wymiany. Choć jeden z projektów uchwał w tej sprawie nie został przyjęty przez Komisję, a drugi projekt uchwały radnego został wycofany, to radni z Komisji Promocji i Turystyki przyjęli wniosek w tej sprawie do Prezydenta Miasta Krakowa.

Radny Łukasz Wantuch zaproponował, aby Komisja przyjęła dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich to uchwała w sprawie przepisów porządkowych związanych z oszukiwaniem klientów w kantorach i punktach wymiany walut. Zaś drugi projekt odnosi się do zmiany uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Celem obydwu druków jest ograniczenie, bądź wyeliminowanie złych praktyk właścicieli kantorów. Związane jest to z sytuacjami, kiedy przy wymianie walut podawany jest kurs dużą czcionką, a pod spodem małą czcionką dodawany jest podpis „dotyczy kupna”. - Te projekty powstały by chronić turystów przed nieuczciwymi praktykami, aby nie wyjeżdżali z Krakowa z przeświadczeniem, że zostali oszukani, bo inna cena widnieje na planszy, a po innym kursie waluta jest wymieniana – tłumaczył radny Łukasz Wantuch.

Radnych z Komisji Promocji i Turystyki mocno zainteresował ten problem, jednak zaproponowane projekty uchwał pod względem prawnym zawierają dużo nieścisłości.

Przewodniczący Komisji Tomasz Daros zaproponował, by rozszerzyć program City Helpers, czyli osób, które pomagają turystom i służą im wszelkimi potrzebnymi informacjami. Według radnego należałoby w informatorach, które służą „city helpersom” zawrzeć informacje o takich nieetycznych praktykach, które mogą zdarzyć się w niektórych kantorach i punktach. Stąd powstał wniosek Komisji Promocji i Turystyki do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie kontynuacji i rozszerzenia programu City Helpers, który poparła większość składu komisji.