górne tło

Wybitni uczniowie nagrodzeni przez miasto

Do 11 krakowskich uczniów trafiły w tym roku wyjątkowe nagrody: Ósmoklasista 100%, Technik 100% i Mistrz Matury. Zdolni uczniowie nie otrzymaliby ich jednak, gdyby nie ogromny wysiłek i wiedza, którą wykazali się na egzaminach, zdając je (niemal) bezbłędnie. Laureaci odebrali wyróżnienia 29 listopada podczas uroczystej gali w sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Jak mówi Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki, w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów od wielu lat przyznawane są nagrody dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz na egzaminach, a także triumfującym w wielu prestiżowych konkursach i olimpiadach.

– W ostatnich latach Miasto Kraków co roku rozszerza program o nowe formy wsparcia uczniów, dzięki czemu do najlepszych z najlepszych trafiają atrakcyjne nagrody finansowe – podkreśla.

Ósmoklasista 100% – uczennice podstawówek z najlepszymi wynikami

W tym roku już po raz trzeci przyznano nagrodę Ósmoklasista 100%. Trafiła ona do aż pięciu uczennic, które w minionym roku szkolnym osiągnęły niezwykły rezultat, zdając wszystkie egzaminy ósmoklasisty z najwyższym możliwym wynikiem, czyli na 100 proc. Do tej pory Miasto Kraków przyznało 14 nagród Ósmoklasista 100%. Na szczególne uznanie zasługuje jednak fakt, że od 2019 roku, kiedy zaczęliśmy przyznawać to wyróżnienie, aż 13 razy sięgały po nie uczennice – zaznacza Anna Korfel-Jasińska.

Technik 100% przyznany po raz pierwszy

Nieco odmienna sytuacja jest w przypadku nagrody Technik 100%, która została przyznana po raz pierwszy i trafiła od razu do czterech uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 zdali wszystkie egzaminy zawodowe na 100 proc. Taki rezultat należało osiągnąć zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej, w przypadku każdego ze zdawanych po raz pierwszy egzaminów. W tym roku udało się to aż czterem uczniom – wszyscy przygotowywali się do egzaminów w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. O tym, jak wyjątkowe jest to osiągnięcie, świadczy fakt, że w minionym roku (kiedy rozpoczęto przyznawanie nagród Technik 100%) nikomu nie udało się spełnić bardzo wysokich wymagań pozwalających na przyznanie wyróżnienia.

Ciężka praca receptą na maturalny sukces i… nagrodę Mistrz Matury

W tym roku po raz pierwszy w historii została przyznana także nagroda Mistrz Matury. Trafiła ona do dwóch mistrzyń egzaminów wieńczących szkołę ponadpodstawową – absolwentek III Liceum Ogólnokształcącego i V Liceum Ogólnokształcącego, które na egzaminach maturalnych (wszystkich obowiązkowych i minimum dwóch na poziomie rozszerzonym) uzyskały z każdego z egzaminów co najmniej 92 proc.

Jak udało się osiągnąć tak wysoki rezultat? Możliwe to było wyłącznie dzięki ciężkiej pracy uczennic oraz wsparciu innych. – Bardzo lubię się uczyć i sprawia mi to ogromną przyjemność. Zwłaszcza lubię naukę języków obcych, co zawsze było dla mnie ogromną pasją. W tym przypadku trzeba być jednak szczególnie konsekwentnym, poświęcać wiele czasu i uczyć się w sposób regularny. A przede wszystkim lubić się uczyć, bo wtedy jest łatwiej i osiąga się lepsze wyniki – mówi jedna z mistrzyń, Karolina Skruch, absolwentka III LO, a aktualnie studentka filologii angielskiej z językiem niemieckim na Uniwersytecie Jagiellońskim. – Bardzo pomogli mi nauczyciele, bez których nie udałoby się osiągnąć sukcesu. Ale bardzo ważne jest dla mnie też wsparcie rodziców. Bez tego bym sobie na pewno nie poradziła, bo każdy potrzebuje kogoś, kto powie: „Super sobie radzisz, jesteśmy z Ciebie dumni!”.

Nagroda Mistrz Matury we wcześniejszych latach była przyznawana pod nazwą Matura 100%. Aby ją otrzymać, konieczne było zdanie wszystkich egzaminów maturalnych, co w historii jej przyznawania udało się tylko jednej osobie. Chcąc wyróżnić osoby zdające egzaminy maturalne z wciąż niezwykle wysokimi rezultatami, w tym roku Rada Miasta Krakowa zdecydowała o zmianie formuły jej przyznawania.

Uroczyste wręczenie nagród z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbyło się w sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Wzięli w nim udział zarówno nagrodzeni uczniowie, jak również ich rodzice, wychowawcy oraz dyrektorzy szkół – czyli osoby, bez których wsparcia osiągnąć sukces byłoby zdecydowanie trudniej.