górne tło

Zgłoś się do Rady Budżetu Obywatelskiego

Autorzy zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego ze wszystkich ośmiu edycji mogą ubiegać się o członkostwo w Radzie Budżetu Obywatelskiego. Swoje kandydatury można zgłaszać jeszcze tylko dziś.

Aby rozpocząć pracę w Radzie, wniosek o powołanie można przesłać za pośrednictwem formularza online, podpisany odręcznie skan wniosku mailem na budzetobywatelski@um.krakow.pl lub tradycyjnie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: RBO–Nabór.

Do zadań Rady należy m.in. monitorowanie wdrożenia harmonogramu budżetu obywatelskiego, proponowanie zasad oraz rozwiązań, w celu prawidłowej jego realizacji, promocja idei budżetu czy przygotowanie opinii na wniosek prezydenta.

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa. Szczegółowe informacje o warunkach naboru znajdują się w załączniku.

Więcej informacji można uzyskać przesyłając zapytanie pod adres budzetobywatelski@um.krakow.pl lub na stronie internetowej budzet.krakow.pl.