górne tło

Konkurs na najpiękniejsze szopki rozstrzygnięty!

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w pierwszy czwartek grudnia rozpoczął się Konkurs Szopek Krakowskich. 2 grudnia szopkarze przynieśli swoje prace na Rynek Główny i ustawili je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, a 5 grudnia w pałacu Krzysztofory ogłoszono laureatów konkursu. Poznajcie najpiękniejsze szopki!

2 grudnia szopkarze przynieśli swoje najnowsze dzieła na Rynek Główny. To już 79. edycja konkursu. Szopki można było podziwiać od godz. 10.00 do 12.00. Po hejnale krakowskim, o godz. 12.00 wyruszył wokół Rynku korowód szopek, poprzedzony przez kapelę ludową z Bronowic.

Następnie na scenie targów bożonarodzeniowych nastąpiła prezentacja szopek i szopkarzy. Później twórcy przenieśli swoje prace do pałacu Krzysztofory, gdzie zostały one ocenione przez jury, składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów i plastyków.

Wyniki 79. Konkursu Szopek Krakowskich:

Ogłoszenie laureatów miało miejsce 5 grudnia w pałacu Krzysztofory. Odbyła się również transmisja online z tego wydarzenia, którą można było oglądać na profilu Muzeum Krakowa na Facebooku.

W kategorii seniorów w poszczególnych grupach przyznano następujące nagrody

Grupa I – szopki duże

Grupa II - szopki średnie

Grupa III - szopki małe

Grupa IV - szopki miniaturowe

Nagrodę imienia Zofii i Romana Reinfussów otrzymał Jakub Zawadziński za szopkę nr 25.

Nagrodę imienia Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Jerzego Dobrzyckiego otrzymał Zbigniew Madej za szopkę nr 30.

Nagrodę imienia Anny Szałapak ufundowaną przez przyjaciół Anny Szałapak z Poznania otrzymał Filip Fotomajczyk

Szopki rodzinne

Szopki młodzieżowe

Szopki dziecięce

W kategorii dziecięcej indywidualnej Jury Konkursu nagrodziło najpiękniejsze szopki w trzech grupach wiekowych:

Grupa  III  (od 12 do 14 lat)                            

Grupa  II  (od 9 do 11 lat)        

Grupa  I (do lat 8)    

Nagrody równorzędne dla najmłodszych twórców szopek krakowskich z fundacji Krakowskiego Przedsiębiorstwa Wytwórczo Usługowego Artim Sp. z o.o. otrzymały:    

Szopki szkolne

Wokół szopki – spacerem po Krakowie

Już po raz kolejny krakowianie i turyści będą mieli okazję odbycia wyjątkowego spaceru po Krakowie śladem szopki krakowskiej. Muzeum Krakowa, wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym, umieściło w miejskiej przestrzeni ponad 20 szopek krakowskich.

Jak co roku, szopki będzie można oglądać na krakowskich placach i w parkach, w witrynach sklepów, hoteli i restauracji, w galeriach handlowych. Rozstawione w szklanych, podświetlanych gablotach szopki nabiorą nowego kontekstu. Wspólny spacer „Wokół szopki” odbędzie się 6 stycznia 2022 r. – poprowadzi go dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski.

Szopki będzie można podziwiać w przestrzeni miejskiej od 2 grudnia do 31 stycznia.

Wystawa „Szopki w Pałacu Krzysztofory”

Jak nakazuje tradycja, szopki zostały zaprezentowane publiczności. Można je oglądać od 6 grudnia do 27 lutego 2022 r. na wystawie pokonkursowej, która w tym roku wróciła, po pięciu latach, do pałacu Krzysztofory – Rynek Główny 35. Więcej informacji tutaj.


Krakowski zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX wieku. Jednak po I wojnie światowej zaczął powoli zanikać. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich. Po II wojnie światowej konkursy wznowiono, a ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, kontynuujące tę tradycję do dziś.

Celem konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa, których wykrystalizowany w ciągu kilkudziesięciu lat efekt – szopka krakowska – stał się światowym fenomenem o ustalonej międzynarodowej renomie i popularności. Konkurs ma wielkie znaczenie dla promocji i popularyzacji tego wyjątkowego wytworu tradycji niematerialnego dziedzictwa.

Szopka krakowska jest ewenementem na światową skalę. To smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, skonstruowana z lekkich, nietrwałych materiałów. Charakteryzuje się nagromadzeniem fantazyjnie przetworzonych i połączonych ze sobą zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, w których scenerię przeniesiona została scena Bożego Narodzenia.

Wyjątkowość zjawiska podkreśla wpisanie go w 2014 roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto od roku 2018 tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.