górne tło

Kraków ma już trzy odłownie dzików

Niedawno w Krakowie zostały uruchomione dwie dodatkowe odłownie, które działają w okolicy ulicy Księcia Józefa i przy ulicy Obrońców Tobruku.

Pierwsza pułapka została postawiona w Krakowie w lutym br. i aktualnie znajduje się na ul. Obozowej. Wszystkie lokalizacje dla tych trzech urządzeń są ustalane na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Odłownie są mobilne, więc mogą być przewożone w różne części Krakowa. Do tej pory udało się już złapać 229 dzików.

Wydział Kształtowania Środowiska UMK przypomina, aby nie podchodzić zbyt blisko do odłowni, gdyż zapach człowieka może spłoszyć zwierzęta i nie będą chciały wejść do pułapki.

Urządzenia pozwalają odłowić zwierzęta w sposób humanitarny i bezpieczny. Pułapka jest sterowana elektronicznie za pomocą aplikacji. W środku umieszcza się przynętę, np. kukurydzę. W momencie, gdy dziki wchodzą do środka, urządzenie przesyła sygnał do operatora, który obserwuje widok z kamery i zdalnie zamyka odłownię. Następnie obsługa jak najszybciej dojeżdża na miejsce, aby przewieźć zwierzęta specjalnym samochodem w miejsce ustalone z dzierżawcą danego obwodu łowieckiego.

Dwie nowe odłownie zostały wykonane przez Pogotowie dla Dzikich Zwierząt, które działa na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Łączny koszt ich przygotowania, wraz z obsługą techniczną, to 90 tys. zł.

Przypomnijmy, że nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt, gdyż takie zachowanie odzwyczaja je od samodzielnego zdobywania pożywienia. Ważne jest również, aby zamykać śmietniki i nie zostawiać worków z odpadami obok pojemników.

Spotykając dzika należy zachować spokój, a widząc je już z daleka należy oddalić się i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Pod żadnym pozorem nie wolno do nich podchodzić ani ich karmić.

Jeśli zauważymy świeże ślady dzików (zryty teren, tropy) należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli wiemy, że w okolicy pojawiają się te zwierzęta, powinniśmy wyprowadzać psa na smyczy.

Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi działania związane z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi miejsc, w których dochodzi do konfliktów z udziałem dziko żyjących zwierząt na terenie Krakowa. Ponadto, w ramach kampanii „Przybijże łapę” powstały materiały: filmy i ulotki publikowane na stronie internetowej Zwierzęta dzikie - Jestem Eko w Krakowie. W materiałach są m.in. informacje, jak zachować się w sytuacji spotkania z dzikami oraz dlaczego nie należy dokarmiać zwierząt na własną rękę.

W przypadku spotkania z dzikiem należy powiadomić Straż Miejską Miasta Krakowa, dzwoniąc pod całodobowy telefon alarmowy 986. Zgłoszenia umożliwią szybkie poinformowanie działającego na zlecenie miasta pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz Polskiego Związku Łowieckiego.