górne tło

Zima w Krakowie

Do zimowego utrzymania dróg i chodników gotowe są 265 jednostki – o 13 więcej niż rok wcześniej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach zgromadzono 17 950 ton soli, 3 270 ton piasku, 500 ton chlorku wapnia. Akcję koordynuje MPO Kraków.

Pracę wznowił miejski komitet koordynacyjny do spraw zimy. Zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich spółek i jednostek miejskich, które co roku zaangażowane są w zimowe utrzymanie miasta. Dyspozytorzy MPO całodobowo monitorują prognozy pogody, temperaturę powierzchni ulic w mieście, a każdy pojazd biorący udział w akcji „Zima” jest wyposażony w GPS. Monitoring miejski zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic.

Nowym rozwiązaniem są szczotki walcowe jako alternatywa pługów. Wykorzystuje się je do utrzymania chodników. Bardzo skutecznie usuwają śnieg z nawierzchni, minimalizując zużycie materiałów szorstkich i środków chemicznych.

W tym roku pilotażowo, w obrębie pierwszej obwodnicy, po wstępnych badaniach wpływu na nawierzchnię, testowany jest wodny roztwór octanu wapniowo–magnezowego, jako alternatywny środek chemiczny do odladzania. Zgodnie z zapewnieniami producenta ma szersze zastosowanie także w okresie letnim - wiążąc pyły na nawierzchni zapobiega kurzeniu się. Środek ten jest jednak bardzo kosztowny.

W ubiegłym sezonie, w ramach programu pilotażowego, Zarząd Zieleni Miejskiej w parkach zamiast piasku stosował fusy z kawy. Z uwagi na pozytywny odbiór tej inicjatywy, w bieżącym sezonie akcja jest również kontynuowana.

Chodniki na terenie miasta powinny być oczyszczone do sześciu godzin po ustaniu opadów. Standard zimowego utrzymania chodników nie zakłada całkowitego oczyszczenia ich nawierzchni ze śniegu (tzw. „utrzymanie na czarno”), zezwalając na pozostawienie na nawierzchni ubitego śniegu (tzw. „utrzymanie na biało”). Nie dopuszcza również stosowania samej soli drogowej. Podobny standard stosowany jest dla jezdni dróg gminnych i wewnętrznych.

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima”: mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl) i telefonicznie (12 646 23 61) lub kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.

W sezonie zimowym 2021/2022 stałym zimowym utrzymaniem objętych zostało:

Jednostki zaangażowane w akcję „Zima”:

Przydatne numery telefonów i adresy mailowe:

Akcja Zima 2021/2021, banner M