górne tło

Znicze zapłonęły po raz 10

Już od dziesięciu lat znicze z napisem „Miasto Kraków Pamięta” zapalane są na grobach osób dla Krakowa zasłużonych: Radnych Miasta Krakowa, Honorowych Obywateli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa czy laureatów medalu Cracoviae Merenti. Przez te lata na krakowskich, małopolskich, polskich oraz zagranicznych nekropoliach zapalonych zostało ponad 1000 zniczy.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec 29 października, w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych, zapalił znicz na cmentarzu na Salwatorze, gdzie spoczywa Stanisław Lem – w przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin tego wybitnego krakowianina.

- „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” – pisała Wisława Szymborska, Honorowa Obywatelka Miasta Krakowa. Mając te słowa w pamięci, już od dekady co roku zapalamy znicze, by pokazać, że pamiętamy o tych osobach, które swoim życiem, pracą czy twórczością zasłużyły się dla naszego miasta – mówi Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący RMK.

Od 10 lat w dniach poprzedzających 1 listopada krakowscy radni zapalają znicze z napisem „Miasto Kraków Pamięta” na mogiłach osób spoczywających na krakowskich nekropoliach. Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, jak co roku zapalił znicze m.in. na mogiłach zasłużonych dla Krakowa osób spoczywających na cmentarzu w Grębałowie. Natomiast radna Małgorzata Jantos, przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, upamiętniła zmarłych, których mogiły znajdują się w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim, a  także spoczywającą na tej nekropolii Wisławę Szymborską. Znicze na cmentarzu w Tyńcu zapalał radny Marek Sobieraj.

Pamięć o wybitnych nieżyjących już zasłużonych dla Krakowa osobach poprzez zapalanie zniczy na ich mogiłach kultywowana jest także poza granicami Krakowa i Polski. Znicze zapłoną m.in. na grobach: Władysława Bartoszewskiego (Warszawa), Bolesława Nieczui-Ostrowskiego (Elbląg), gen. Stanisława Maczka (Holandia), czy Brora Hanssona (Szwecja).

Akcja „Krakowski Znicz Pamięci”, czyli zapalanie zniczy na grobach zmarłych oraz innych obywateli naszego miasta, którzy swoim życiem, pracą, czy twórczością szczególnie zasłużyli się dla Krakowa, zainicjowana została w 2012 r. przez ówczesnego Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.