górne tło

Sztandar dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło 33 w Krakowie otrzymało sztandar, ufundowany przez społeczność Krakowa. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 21 października w Centrum Dydaktyki AGH.

Sztandar jako symbol stanowi wyjątkowe weksylium, istniejące w jednym egzemplarzu, a fakt jego ufundowania stanowi najwyższe uznanie społeczne dla tej organizacji. 

W imieniu władz miasta sztandar uroczyście przekazał Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.  -  Składam serdeczne podziękowania żołnierzom za krzewienie pokoju w różnych częściach świata – zwracał się do zgromadzonych podczas uroczystości wiceprzewodniczący. Tylko organizacje o wielkim znaczeniu taki sztandar posiadają, jest on symbolem wierności ojczyźnie – podkreślał. 

Matka chrzestną sztandaru została Ewa Dziekan- Feliksiak, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego w Krakowie, natomiast  ojcem chrzestnym płk. Zygmunt Siudak, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

W trakcie uroczystości odbyło się także wręczenie odznaczeń, pamiątkowych medali, certyfikatów oraz podziękowań dla osób szczególnie zaangażowanych we współpracę na rzecz obronności państwa.  

– Ufundowany sztandar to symbol naszego otwarcia na młodzież, na społeczeństwo oraz wsparcie w edukowaniu w obszarze bezpieczeństwa – mówił w  udzielonym wywiadzie płk. Zygmunt Siudak, prezes krakowskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Uroczystość była również związana z 76. rocznicą powstania ONZ oraz 21. rocznicą powstania Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Koła 33 w Krakowie. 

Patronem honorowym wydarzenia był Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Jerzy Lis.

Więcej o znaczeniu sztandaru oraz o misjach pokojowych ONZ można przeczytać w rozmowie udzielonej przez płk. Zygmunta Siudaka.

Przeczytaj wywiad z płk. Zygmuntem Siudakiem [PDF]