górne tło

Jakie będzie Centrum Wielokulturowe? – konkurs

Organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać propozycje, jak będzie funkcjonować Centrum Wielokulturowe w najbliższych dwóch latach, czyli od 2022 do 2023 r. Do 16 listopada będą przyjmowane oferty w ogłoszonym konkursie na obsługę tej jednostki.

Oferenci mogą już przesyłać swoje projekty z koncepcjami na to, jakie działania będzie podejmować Centrum oraz w jaki sposób zostaną zrealizowane zadania zapisane w konkursie.

Centrum Wielokulturowe to miejsce wzmacniające działania na rzecz wspólnoty wszystkich mieszkańców Krakowa, w tym cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Cieszy się ono dużą popularnością wśród obcokrajowców.

W Centrum udzielane są zarówno porady ogólne, jak i prawne. Obcokrajowcy mogą uzyskać pomoc w pozyskaniu dokumentów legalizujących pobyt. Oferowane jest też wsparcie w czynnościach codziennego życia np. podczas wizyt w urzędach, szkołach, a nawet w zakupach.

Ocenę przesłanych ofert przeprowadzi komisja konkursowa.

Szczegóły ogłoszenia konkursu oraz naboru do komisji konkursowej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.