górne tło

Pożegnajmy arrasy króla

Już prawie 100 tysięcy osób zobaczyło wystawę Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921” na Wawelu. Ale jej czas nieubłaganie dobiega końca – zapraszamy więc na ostatni dzień wystawy. Czekają wydłużone godziny zwiedzania, bilety normalne w cenie ulgowych i multimedialny pokaz na dziedzińcu arkadowym.

„Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921” to pierwsza tak wielka w historii jagiellońskiej rezydencji wystawa arrasów Zygmunta Augusta. Zwiedzający mogą bowiem oglądać jedną z najcenniejszych kolekcji w Europie nie tylko w historycznych wnętrzach komnat królewskich, ale również w nowoczesnej, stworzonej specjalnie na potrzeby wystawy, aranżacji.

Ekspozycja wprowadza widza w atmosferę  wnętrz zamkowych, odświętnie ozdobionych tapiseriami, jak to czyniono niegdyś na wyjątkowe okazje. Opowiada także o ogromnej pracy konserwatorów, zmagających się ze skutkami uszkodzeń i zniszczeń, które stały się udziałem arrasów w ciągu ich burzliwych dziejów. Od powrotu z Rosji w 1921 roku rozpoczął się bowiem wieloletni proces konserwacji tapiserii, który trwa do dziś. Koncepcja wystawy, zawarta w słowie – „powroty” jest zaskakująca  i nieoczywista. W odwróconej narracji widz podąża od współczesności przez kolejne powroty arrasów: w roku 1961 i 1921.

Ten aktualny  akcent ekspozycji tworzą prace Marcina Maciejowskiego i Mirosława Bałki. Wystawę uzupełniają też archiwalne fotografie, ukazujące arrasy w zaskakujących kontekstach społeczno-historycznych. Zobaczymy m.in. zdjęcie z Brigitte Helm – gwiazdą filmu „Metropolis” (1927) w reż. Fritza Langa, która gościła na Wawelu i podziwiała Zygmuntowską kolekcję. Symboliczny powrót arrasów króla dokonuje się nieprzypadkowo w 2021 roku – w którym obchodzimy okrągłe rocznice dwóch innych powrotów. 18 marca 1961 roku odbył się uroczysty pokaz królewskich tapiserii w komnatach zamkowych z okazji ich powrotu z Kanady, gdzie znalazły schronienie po tułaczce po ogarniętej wojną Europie. Drugi powrot nastąpił w wyniku traktatu pokojowego zawartego sto lat temu, 18 marca 1921 roku w Rydze. Akt ten, kończący zwycięską dla Polski wojnę z Rosją Sowiecką, umożliwił rewindykację tysięcy dzieł sztuki i dóbr kultury, wywiezionych w wyniku rozbiorów do carskiej Rosji. Na jego mocy sprowadzono także do kraju kolekcję arrasów, zagrabioną po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku.

Program finisażu:

Bilety są dostępne online.

Zasady bezpieczeństwa:  Limit osób przebywających jednocześnie na terenie wystawy – 157. Należy poruszać się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi i stosować do poleceń obsługi. Zwiedzający zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu (2 m) i używania indywidualnych środków ochrony. Przy wejściu dostępny będzie dla zwiedzających płyn do dezynfekcji rąk.