górne tło

Konwent Dostępności Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Dnia 14 października o godz. 15:30 odbędzie się on-line Konwent Dostępności Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Sam Kongres odbędzie się 23 października o godz 10:00 organizatorami są Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Rada Programowa Kongresu.

Tematem Konwentu, który odbędzie się 14 października 2021 r. 15:30-17:30. będą prawa do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Skupimy się na egzekwowaniu dostępności w oparciu o postępowanie skargowe ustanowione przez ustawy dostępnościowe (Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Organizatorzy podzielą się następującymi informacjami:

Podane zostaną także wzory oraz przykłady wniosków i dokumentów.

Organizatorami Konwentu Dostępnościowego są: Jacek Zadrożny oraz Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami).

Osoby kontaktowe: Jacek Zadrożny (jaczad@gmail.com) oraz Alek Waszkielewicz (aleksander.waszkielewicz@fronia.org.pl).

Rejestracji można dokonać poprzez formularz na Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

 link do wydarzenia on-line (link do Konwentu) przesłany zostanie również wszystkim zarejestrowanym osobom.

 

W imieniu realizatorów zapraszany również do udziału w samym Kongresie, informacje znajdują się poniżej.

 

VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”,odbędzie się 23 października 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.

Wiodący temat VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, znajdzie swoje odbicie w deinstytucjonalizacji – obszarze, który poddawany jest dyskusjom nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnościami ale także wśród ich rodziców i sojuszników. Argumenty, że nie ma innej drogi do prawdziwie niezależnego życia konfrontowane są z tradycyjnym spojrzeniem na system wsparcia i jego możliwości. Zmiany świadomościowe i demograficzne sprawiają, iż deinstytucjonalizacja staje się tematem, którego nie da się pominąć, a dzisiejsze błędy i zaniechania odbiją się negatywnie na kolejnych pokoleniach.

Tegoroczny Kongres, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania punktów widzenia osób reprezentujących różne środowiska. Istotne będzie zogniskowanie szczególnej uwagi na spostrzeżenia grupy osób z niepełnosprawnościami – której to temat dotyczy bezpośrednio, a jednocześnie, której głosy są wciąż mało słyszalne.

Uczestnicy dwóch paneli dyskusyjnych postarają się odpowiedzieć na pytania:
1. Strategia deinstytucjonalizacji - czy możemy czekać na rozwiązania systemowe do 2035 roku?
2. Jak nowe rozwiązania planowane w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będą wspierać proces deinstytucjonalizacji?

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia relacji z konwentów regionalnych/tematycznych, a w drugiej części Kongresu uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w dwóch sesjach tematycznych zaproponowanych przez młodych ludzi:
1. Rynek pracy - otwarty czy chroniony? Jaki model powinno wspierać państwo na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce?
2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach a niezależne życie.

Organizatorami Kongresu są: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Rada Programowa Kongresu. Kontakt: biuro@pfon.org.

Udostępniamy link do wydarzenia na Facebooku.