górne tło

Wizyta delegacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Saksonii

W piątek, 8 października, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk spotkał się z delegacją z Saksonii, na czele z Thomasem Schmidtem, Ministrem Stanu w Ministerstwie ds. Rozwoju Regionalnego Saksonii.

Głównym tematem spotkania był zrównoważony rozwój miast z uwzględnieniem rozwoju obszarów gmin ościennych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza i transportu publicznego. Pomimo, iż regionem partnerskim Małopolski jest Kraj Związkowy Turyngia, a Saksonia intensywnie współpracuje raczej z Dolnym Śląskiem, stolice naszych regionów - Drezno i Kraków - wykazują wiele podobieństw. Kraków, jako znany europejski ośrodek akademicki (jak Drezno - ponadmilionowa aglomeracja o bogatej historii oraz innowacyjnej gospodarce) jest dla Saksonii interesującym partnerem. Ścisła współpraca regionów odbywa się już m.in. w zakresie ochrony zabytków (polskie techniki konserwatorskie cieszą się w Saksonii dużym uznaniem).    

Minister Thomas Schmidt przedstawił wdrożony w Saksonii program Simul+, którego celem jest  współpraca z podmiotami regionalnymi i wspieranie innowacyjnych projektów, które poprawiają perspektywy i jakość życia we wszystkich częściach Saksonii. Poprzez modernizację i budowę nowych klastrów innowacji, stymulowany jest lokalny wzrost gospodarczy i przyspieszane zmiany strukturalne. Partnerami programu są firmy i instytucje naukowe, powiaty i gminy, izby, klastry i grupy interesu. Kierownikiem Inicjatywy Simul+ w Ministerstwie ds. Rozwoju Regionalnego Saksonii jest dr Marzena Schöne.

Również Kraków poprzez przyjętą w 2018 r. „Strategię Rozwoju Krakowa 2030 – tu chcę żyć” wyznacza cele i kierunki rozwoju miasta kierując się przewodnią zasadą inicjatywy Simul+ (łacińskie słowo „simul” oznacza „wspólnie”). Kooperacja świata nauki, biznesu oraz samorządu pozwala osiągnąć wartość dodaną. Dotyczy to również wspólnego działania miast i regionów Europy, które stoją przed tymi samymi wyzwaniami. Współdziałanie Krakowa i Drezna, Małopolski i Saksonii, poprzez wymianę doświadczeń czy organizację konferencji pozwoli wypracować nowatorskie rozwiązania dla wspólnych problemów, z którymi borykają się miasta europejskie.  

Ministrowi Stanu towarzyszyła Konsul Ursula Maier z Konsulatu Generalnego Niemiec oraz doradca Klaus Kühling.