górne tło

Z myślą o przedsiębiorcach

O wsparciu dla zakładających i prowadzących działalność gospodarczą w Krakowie, w tym działania na rzecz przedsiębiorczości migrantów dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Przedsiębiorców wspierają: Punkt Obsługi Przedsiębiorców, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, czy serwisy mapowe. W 2021 r. udzielono porad telefonicznych, e-mailowych oraz podczas wizyty osobistej 16 594 osobom. POP prowadzi bazę 80 procedur administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W 2021 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy potwierdzono 2630 profili zaufanych, które są bardzo ważne i pomocne w przypadku działalności gospodarczej. Do dyspozycji przedsiębiorców jest też: doradca podatkowy (w każdy poniedziałek od godz. 11:00 do 12:00), adwokat (w każdy wtorek od godz. 10:00 do 11:00) oraz pracownik ZUS-u (w każdą środę i czwartek w godz. 7:45 do 15:45). Na stronie internetowej POP funkcjonuje Wirtualny Urzędnik, który jest dostępny 24 godziny na dobę, także w wersji mobilnej, w języku polskim i angielskim. W tym roku WU odbył 9644 konwersacji.

Obecnie prowadzone są prace nad Krakowskim Programem Wspierania Biznesu i Innowacji na lata 2021-2025. Konsultacje  na stanowisku dla cudzoziemców przeprowadzane są od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Od maja 2021 r. odbyło się 234 konsultacji, w tym dla 156 obywateli Ukrainy, 45 obywateli Białorusi oraz 33 obywateli innych krajów. – Z danych urzędowych wynika, że ok 10 proc. osób mieszkających w Krakowie to cudzoziemcy – mówił Wojciech Łaptaś, zastępca dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji. Radny Łukasz Sęk dopytywał, czy planowane są działania w innych językach niż angielski, rosyjski i ukraiński. – Skupiamy się na naszych najbliższych sąsiadach, którzy są do nas podobni także kulturowo. Radny Sęk chciał także wiedzieć, czy pomoc cudzoziemcom, którzy chcą założyć w Krakowie działalność gospodarczą, jest udzielana tylko na początku ich drogi w Krakowie, czy też jest monitorowane później, jak sobie radzą. – Podobnie jak przedsiębiorcy z Krakowa, cudzoziemcy od początku mają pełen pakiet wsparcia. Przeprowadzaliśmy badania, jak ściągnąć do Krakowa osoby z Białorusi, które chciałyby tu założyć działalność gospodarczą. I okazało się, że dla nich nie są najważniejsze sprawy ekonomiczne, a bytowe: bezpieczeństwo dla rodziny oraz szkoła dla dzieci w języku ojczystym.

Radni pozytywnie zaopiniowali też projekt uchwały w sprawie zakresu działalności Komisji. – Żadna z komisji RMK nie zajmuje się tematem metropolii i realizowanych przez nie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówił radny Łukasz Sęk, przewodniczący Komisji. Zmieni ona też nazwę na: Komisja Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii. Radni zadecydowali też o zmianie na stanowisku wiceprzewodniczącego Komisji: Tomasza Darosa zastąpi radny Łukasz Wantuch.