górne tło

Młodzież z IV LO wraz z UEK o urbanistyce

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, także w tym roku szkolnym będą zgłębiać tematykę geografii ekonomicznej, urbanistyki i planowania przestrzennego pod okiem naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Udział w wykładach, warsztatach i zajęciach projektowych jest możliwy dzięki trwającej już od dwóch lat współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

W ramach współpracy, także w tym roku szkolnym uczniowie klasy o profilu z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, będą mogli poznawać najnowsze techniki projektowania przestrzeni i przy ich użyciu stworzyć własny projekt zagospodarowania wybranego obszaru.

Uroczysta inauguracja współpracy w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się 1 października. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, dyrekcja i uczniowie klasy patronackiej IV LO, a także koordynatorzy współpracy z ramienia uczelni i szkoły.

Spotkanie było okazją do wysłuchania przez uczniów wykładu inauguracyjnego pt. „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – spojrzenie przestrzenne”, wygłoszonego przez dr. inż. Karola Majewskiego, dzięki któremu uczniowie IV LO mogli zapoznać się m.in. z historią i ofertą dydaktyczną UEK oraz specyfiką studiów w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich. Wykład został wzbogacony o prezentację wykorzystującą rozmaite dane o charakterze przestrzennym.

W trakcie spotkania zaprezentowany został również program współpracy, realizowanej w ramach klasy pod patronatem UEK. Uczniowie mogli zobaczyć również sale i pracownie kampusu uczelni.