górne tło

Młodzi radni obradowali

29 września odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Krakowa IX kadencji. Do czasu wyboru przewodniczącego MRK sesję prowadził Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

- Kraków nazywany jest miastem młodych, którzy stanowią jego siłę napędową. Jestem przekonany, że rozpoczynająca się IX kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa będzie czasem wielu inicjatyw, ciekawych pomysłów i wytężonej pracy dla wspólnego dobra – między innymi tymi słowami gratulował wyboru na młodzieżowych rajców Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Podczas pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Krakowa IX kadencji radni wybrali prezydium. MRK przewodniczyć będzie Jadwiga Mizerska z XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego. Jej zastępcami zostali: Martyna Chlipała (Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego), Bartłomiej Wesołowski (XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza) oraz Jakub Giza (I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Nowodworskiego). Sekretarzem MRK został Arkadiusz Woźnica (V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego).

W sesji wzięli też udział Rafał Komarewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, radny Dominik Homa oraz Anna Domańska, dyrektorka Wydziału Edukacji UMK. Młodzieżowa Rada Krakowa IX kadencji liczy 39 radnych.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa została powołana uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r.  w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Krakowa.