górne tło

Powrót Pogromców Bazgrołów

Po przerwie spowodowanej pandemią, Pogromcy Bazgrołów i Zespół zadaniowy ds. ograniczenia bazgrołów w Krakowie organizują wydarzenie „Pogromcy Bazgrołów – akcja reaktywacja”. Na oczyszczonej z bazgrołów elewacji szkoły, uczniowie wraz z policją i strażą miejską namalowali flagę Polski o długości 120 m.

Akcja odbyła się 28 września na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Oświecenia 30. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Edukacji UMK, policji i straży miejskiej oraz przewodniczący Rady Dzielnicy XV.

 

Pogromcy Bazgrołów

Pogromcy Bazgrołów to oddolna inicjatywa zapoczątkowana przez grupę sąsiadów, która zapoczątkowała swoją działalność w 2013 roku. W okresie działalności Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie (który składa się z jednostek miejskich, właścicieli nieruchomości i mieszkańców) liczba pseudografitti w mieście zmalała trzykrotnie. O tym, że walka z bohomazami z roku na rok staje się coraz bardziej skuteczna, świadczą również statystyki straży miejskiej. Jeszcze kilka lat temu do bazy strażników miejskich zgłaszanych było średnio 2,5 tys. pseudografitti rocznie, w tym roku odnotowano 781 „zawiadomień o bazgrołach”, z czego 546 zostało już usuniętych.

„Nie bądź łoś i zgłoś”

Na stronie internetowej Pogromców Bazgrołów jest dostępny formularz, który należy wypełnić i dodać zdjęcie bohomazu. Dane kontaktowe nie są obowiązkowe. Informacja zostanie umieszczona w bazie danych i przekazana zarządcy posesji lub obiektu w celu usunięcia szpecącego lub obraźliwego malunku. Straż Miejska będzie monitorować realizację zgłoszenia aż do czasu likwidacji niechcianego malunku.

Prawo a bazgroły

Wielotorowa akcja przynosi rezultaty, ale zdaniem Pogromców Bazgrołów wskazane jest wprowadzenie zmian legislacyjnych w prawie krajowym dotyczącym ścigania i karania sprawców miejskiego wandalizmu oraz możliwości usuwania pseudografitti z budynków nienależących do miasta.