górne tło

Czas na wymianę pieców jest do końca 2022 r.

O działaniach w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego wszystkie bezklasowe kotły, zwane „kopciuchami”, muszą zostać wymienione do końca 2022 r. Od stycznia 2023 r. za używanie bezklasowych kotłów nakładany będzie mandat lub kierowany wniosek do sądu.

W gminach otaczających Kraków jest do wymiany 23 tys. pieców – wymienionych zostało 6 tys. „kopciuchów”. - Obecnie w każdej z podkrakowskich gmin można skorzystać z pomocy ekodoradców, jest ich 44. Dzięki ich pomocy w punktach obsługi Programu czyste powietrze złożonych zostało dwa razy więcej wniosków o dofinansowanie do wymiany pieca – mówiła Katarzyna Surma, kierownik Zespołu ds. realizacji Polityk Metropolitalnych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.

Radny Jan Stanisław Pietras pytał, czy da się oszacować, jak zmieni się w procentach zanieczyszczenie powietrza po tym, jak wymienione zostaną kopcące piece z podkrakowskich gmin. – To jest bardzo trudne do oszacowania – mówił Paweł Ścigalski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, i dodawał, że trzeba pamiętać o tym, że coraz więcej osób przesiada się do samochodów, co pociąga za sobą emisję wtórną, czyli pył wzbijany przez koła samochodów. – W ciągu ostatnich 10 lat notowaliśmy bardzo duże spadki zanieczyszczenia powietrza, takich spektakularnych spadków nie będzie w najbliższym czasie. – I trzeba też pamiętać o tym, że zanieczyszczenia cały czas napływają z gmin ościennych, Śląska, czy Czech – mówiła Anna Prokop-Staszecka, przewodnicząca Komisji.