górne tło

Z dziedzictwem za pan brat - warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

8 września br. Urząd Miasta Krakowa gościł uczniów II i III klas szkół podstawowych, którzy wzięli udział w lekcjach edukacyjnych nt. dziedzictwa kulturowego. Warsztaty, oparte na materiale z zeszytów edukacyjnych pt. „Dziedzictwo z Lajkotkiem, poprowadziła Elżbieta Lang z Muzeum Krakowa.

Punktem wyjścia do rozmowy o dziedzictwie był Kraków oraz dom rodzinny. Podstawowe pojęcia z tej dziedziny wiedzy oraz wprowadzenie do różnych rodzajów dziedzictwa zostały zaprezentowane przez prowadzącą na początku warsztatów. Potem dzieci wykonywały proste ćwiczenia w poszukiwaniu własnego dziedzictwa, przymierzały strój kontuszowy oraz poznawały elementy krakowskiej szopki. W programie zajęć były też zadania z zeszytów edukacyjnych oraz zabawy - zgadywanki. Okazało się, że młodzi krakowianie dużo wiedzą o dziedzictwie swojego miasta. Warsztaty były okazją do poszerzenia wiedzy i nowych odkryć oraz – co było ich głównym celem – do zaciekawienia skarbami przeszłości i tradycjami, które kultywujemy także dziś. Dziedzictwo kulturowe jest ważnym elementem naszej codzienności, ma znaczenie dla poczucia tożsamości i przyszłego rozwoju.  Bycie mieszkańcem Krakowa, miasta o bogatej historii, barwnych tradycjach i cennych zabytkach zobowiązuje!

Zobacz zdjęcia z warsztatów w galerii