górne tło

Tańczę w Krakowie

Rock'n'Roll, Cha Cha a może Walc to jedne z wielu tańców, których podstaw uczą się dzieci na zajęciach. Tańczę w Krakowie oferuje dzieciom z klas pierwszych szkół podstawowych bezpłatne treningi, ucząc je koordynacji, poczucia rytmu oraz postaw społecznych.

Celem programu, jest angażowanie dzieci głównie z klas pierwszych krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności tańca. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Bezpłatne zajęcia odbywają się cyklicznie, o stałych godzinach, na terenie szkoły, do której uczęszcza dziecko. Program pilotażowo rozpoczął się we wrześniu 2017 r. Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenia mailowe szkół do realizatora. Realizatorem programu jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód".