górne tło

Spotkania z cyklu Kierunek: Miasto dla Wszystkich

21 września odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Kierunek: Miasto dla Wszystkich. Polityka zrównoważonej turystyki”. Głównym tematem spotkania była wspólna realizacja działań wynikających z rekomendacji „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”. Dokument, uchwalony przez Radę Miasta Krakowa, służy wypracowaniu optymalnego modelu zarządzania turystyką w mieście po zapaści spowodowanej COVID-19.

„Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028” jasno określa, że cele prowadzonej przez miasto polityki turystycznej mają charakter zarówno ekonomiczny, jak i społeczny. Należy więc stworzyć warunki do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców turystycznych, ale też dbać o komfort mieszkańców. 

Spotkanie odbyło się w w Pałacu Potockich, przy Rynku Głównym 20.

Osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu w Pałacu Potockich, mogły śledzić jego przebieg za pośrednictwem transmisji na kanale Miasta Kraków w serwisie YouTube.


Agenda

10:15 – Powitanie uczestników przez prowadzącego

Część I

Część II

11:15 – 12:30 – I Debata: Współodpowiedzialność i współdziałanie. Czy jesteśmy gotowi na zrównoważoną turystykę?

Prowadzący: Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

W debacie udział wezmą:

12:40 – 13:55 – II Debata: Czy LOT może stanowić nowe narzędzie w realizacji Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021 – 2028?

Prowadzący: Grzegorz Soszyński, ekspert rynku turystycznego

W debacie udział wezmą:

14:00 – zakończenie spotkania

O datach kolejnych spotkań będziemy informować na bieżąco.