górne tło

Startuje trzecia edycja programu „Młodzież działa lokalnie”

Jak wzmacniać u młodych ludzi poczucie sprawczości i chęć wpływania na społeczność lokalną? Jak zachęcać do działania, wspierać realizację pomysłów i inicjatyw, a przez to kształtować kompetencje obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne? Odpowiedzią na te pytania jest miejski program „Młodzież działa lokalnie”. We wrześniu rozpoczęła się rekrutacja do trzeciej edycji tej inicjatywy.

Po raz kolejny miasto wspiera aktywizm młodzieżowy i umożliwia realizację inicjatyw młodzieżowych w Krakowie. Stowarzyszenie Europe4Youth ‒ realizator przedsięwzięcia, podkreśla, że program „Młodzież działa lokalnie” jest świetną okazją, żeby dowiedzieć się, na czym polega realizacja projektów społecznych, zrobić coś dla swojego otoczenia i przy okazji nauczyć się zarządzania projektami, bo nie ma lepszej drogi niż przez praktykę. Program skierowany jest do młodych osób z Krakowa, którzy chcą się rozwijać, poznawać innych, poszerzać horyzonty.

Uczestnicy programu będą mieli okazję, aby zdobyć wiedzę na temat przygotowania i realizacji projektów społecznych poprzez udział 18-godzinnym cyklu warsztatowym. W programie: zasady tworzenia budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu, tworzenie diagnozy problemu i celów projektu, analiza SWOT, określanie efektów i rezultatów projektu, wypełnianie wniosku projektowego, a także przygotowanie sprawozdania projektu. Po warsztatach młodzi ludzie przejdą do realizacji własnego projektu, odpowiadającego na problemy występujące w środowisku lokalnym, szkolnym czy rówieśniczym.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Młody Kraków.

Przypomnijmy, że w ramach poprzedniej edycji przedsięwzięcia w Krakowie zostało zrealizowanych 14 projektów młodzieżowych. Młodzi ludzie przygotowali projekty między innymi promujące rolę kreatywności i przedsiębiorczości, a także znaczenie tolerancyjnych postaw i otwartości na innych. W swoich propozycjach zwracali także uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego, promocję postaw ekologicznych oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Młodzież działa lokalnie