górne tło

Zmiana lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

15 września zmieniły swoje lokalizacje cztery punkty systemu darmowego poradnictwa w naszym mieście – informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Zmiany lokalizacji punktów:

Jak skorzystać z pomocy?

Osoby, które chcą skorzystać z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji proszone są o kontakt z infolinią pod numerem: 728 366 319 (rejestracja czynna w godz. 7.30-16.00). Można również zapisać się samodzielnie online przez formularz na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Z darmowej usługi mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali ani jednej osoby. Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.krakow.pl.