górne tło

Klaster Innowacji na Zabłociu: wkrótce stan surowy zamknięty

Trwają roboty przy adaptacji starych budynków na Zabłociu na potrzeby Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Już wkrótce inwestycja będzie w stanie surowym zamkniętym.

Bardziej zaawansowane są prace w budynku B, znajdującym się w głębi działki, na której zlokalizowane są zabudowania. Na poszczególnych kondygnacjach kończony jest montaż ścianek działowych. Równocześnie układane są konieczne dla przyszłego funkcjonowania budynku instalacje elektryczne wodne i sanitarne. Zamontowana jest już w całości stolarka okienna, na części budynku odnowiona została elewacja.

W przypadku budynku A (od strony ul. Klimeckiego), ze względu na konieczność wymiany dachu, prace są mniej zaawansowane. Tu również trwa montaż ścianek działowych i instalacji na poszczególnych kondygnacjach. Ściany murowane na poziomie -1 są już wytynkowane. Pozostało jeszcze dokończenie murowania nowych ścian zewnętrznych na poziomie II piętra, a także montaż stolarki okiennej.

Trwają też roboty przy konstrukcji doku rozładunkowego przy budynku A. W obu budynkach zakończono już budowę szybów wind. Wkrótce rozpoczną się też prace w otoczeniu obu budynków Klastra Innowacji.

Wykonawca już rozpoczyna montaż zbiornika na deszczówkę pod powierzchnią parkingu. Będzie ona wykorzystywana nie tylko na zewnątrz, do podlewania roślin i prac porządkowych, ale też wewnątrz - do spłukiwania toalet.

Remontowany będzie też wjazd. W dalszym etapie, przy współpracy z MPEC, będzie realizowany remont sieci znajdującej się na terenie budowy co pozwoli na nowo podłączyć remontowane budynki do miejskiej sieci cieplnej. Rozpocznie się również remont części ul. Zabłocie, przylegającej do terenu Klastra.

Przypomnijmy: generalnym wykonawcą inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest wybrana w przetargu firma MOSTOSTAL Warszawa S.A. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i realizację inwestycji została zawarta w lutym 2020 r. Wartość kontraktu to 39 253 583,09 zł.

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 ma być centrum społecznych i technologicznych innowacji, realizujących ideę SMART City poprzez kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Istotą  zaprojektowanej i zrealizowanej przestrzeni Klastra będzie jej „otwartość”, nie tylko w kontekście architektonicznym, ale przede wszystkim w kategoriach dostępności i możliwości współkreowania jej przez samych użytkowników tworzących nową, lokalną społeczność. 

Więcej o projekcie pisaliśmy tutaj