górne tło

Ogólnopolska Giełda Projektów w Krakowie

Prezentacje projektów, wizyty studyjne w najciekawszych krajobrazowo miejscach w Małopolsce, warsztaty i szereg integracyjnych, kreatywnych spotkań to wydarzenia, które w ramach XI Ogólnopolskiej Giełdy Projektów pod hasłem „animacja + krajobraz”, przygotowali jej organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida i Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Oficjalne otwarcie oraz część konferencyjna i warsztatowa odbędą się w Nowej Hucie.

Ogólnopolska Giełda Projektów to cykliczne wydarzenie łączące animatorów i edukatorów z całej Polski. Każdego roku organizowane jest przez Narodowe Centrum Kultury w innym województwie z udziałem regionalnej i lokalnej instytucji kultury. W tym roku ze względu na hasło przewodnie „animacja + krajobraz” współorganizatorem został Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, który od wielu lat zajmuje się powyższą tematyką.

Ogólnopolska Giełda Projektów to przestrzeń, w której spotykają się setki osób i tysiące pomysłów, coroczne święto otwarte na przedstawicieli sektora kultury. To okazja do wzajemnych inspiracji oraz wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektów kulturalnych.

Wydarzenie odbywa się w dniach 15-17 września

Giełdę rozpocznie sześć wyjazdów tematycznych organizowanych przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Kolejny dzień to prezentacje wybranych w konkursie projektów animacyjnych i edukacyjnych z całej Polski, związanych z szeroko pojętą tematyką krajobrazu. W trzecim dniu Giełdy uczestnicy i uczestniczki spotkają się w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida, aby podczas sesji posterowej, warsztatów oraz spacerów edukacyjnych zgłębiać dobre praktyki animacyjne z obszaru dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć bezpośredniego udziału w Giełdzie przygotowano możliwość uczestnictwa online (po wcześniejszej rejestracji).

Program wydarzenia poznaj tutaj.


Szczegółowe informacje dotyczące XI Ogólnopolskiej Giełdy Projektów można znaleźć na stronie nck.pl. Kontakt do lokalnej koordynatorki z ramienia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida: Katarzyna Szczęśniak, tel. 12 644 38 98, k.szczesniak@okn.edu.pl.