górne tło

Łąki na Klinach – raport z konsultacji

Jest już raport z konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”. Mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe mogli złożyć swoje uwagi i opinie do projektu uchwały do 9 lipca.

W ramach konsultacji odbyło się także spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców, a pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska pełnili dyżury telefoniczne i stacjonarne.

Do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło łącznie 1612 formularzy konsultacyjnych, z tego 1511 zawierało uwagi popierające ustanowienie użytku ekologicznego na Klinach, 84 formularze zawierały negatywne opinie. Dodatkowo 14 formularzy nie zawierało żadnych uwag, jeden formularz zawierał zapytanie odnośnie kosztów utrzymania terenu i odszkodowań i jeden formularz zawierał uwagę odnośnie konieczności aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej.

Przypomnijmy, że na sesji 25 sierpnia Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że głosowanie nad projektem ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” odbędzie się na następnej sesji. Powodem była konieczność zapoznania się radnych z raportem z konsultacji społecznych. Temat ten zostanie poddany ponownie pod obrady na październikowej sesji.

Z raportem można zapoznać się na stronie obywatelski.krakow.pl.

Więcej pisaliśmy o tej sprawie tutaj.