górne tło

Zobacz wystawę „Rozstania – poszukiwania. Wojenne losy krakowian”

Fabryka Emalia Oskara Schindlera, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Rozstania – poszukiwania. Wojenne losy krakowian”. Wydarzenie odbędzie się dziś, 16 września, o godz. 17.00.

Wystawa opowiada o tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej z perspektywy indywidualnej mieszkańców Krakowa. O swoich wojennych doświadczeniach opowiadają zarówno ci, którzy opuścili miasto w momencie wybuchu wojny, jak i ci, którzy sprowadzili się do niego później. Ich droga do Krakowa trwała niekiedy latami i wiodła przez kilka kontynentów.

Ekspozycja składa się z sześciu głównych części podzielonych tematycznie, tworzących pozornie oderwane od siebie opowieści. Poszczególne segmenty koncentrują się wokół następujących zagadnień: wybuch wojny i losy żołnierzy, deportacja cywilów na Wschód, zbrodnia katyńska, niemiecki terror okupacyjny, Zagłada krakowskich Żydów, praca przymusowa na rzecz Niemiec.

W każdej z części wystawy prezentowanych jest kilka oryginalnych obiektów muzealnych uzupełnionych o relacje świadków, kopie fotografii, dokumentów i listów. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, stanowiący rozszerzenie i uzupełnienie przedstawionych treści. Wraz z komentarzem ułatwia zrozumienie szerszego kontekstu historycznego. Katalog jest również wyborem kilkudziesięciu fragmentów relacji świadków, ukazujących różnorodne doświadczenia wojenne mieszkańców Krakowa urodzonych z reguły po 1918 roku. Dobrano je w taki sposób, by odzwierciedlały możliwie najszerszy przekrój społeczny miasta: od przedstawicieli inteligencji po ludzi bez wyuczonego zawodu. Świadectwa te stanowią niezwykłą lekcję historii dla współczesnych, którzy wśród bohaterów opowieści być może odnajdą swoich krewnych lub sąsiadów.

Wystawie towarzyszyć będzie również tzw. depozyt pamięci, w którym prezentowane będą rodzinne historie i pamiątki wypożyczane czasowo przez mieszkańców Krakowa.

Wystawa potrwa do 18 września 2022 r.

Prowadzący: Bartosz Heksel. Udział w oprowadzaniu w cenie biletu na wystawę czasową.