górne tło

Laptopy dla uczniów szkół zawodowych

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego ze środków europejskich, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty zakupiło 269 laptopów dla uczniów i nauczycieli krakowskich szkół o profilu technicznym i branżowym. Sprzęt pozwoli sprostać wyzwaniom związanym z nauką zdalną.

Od 2017 r. Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który potrwa do końca 2021 roku. Do tej pory skorzystało z niego 4 tys. uczniów, a docelowo beneficjentów ma być dwa razy tyle.

Główne działania obejmują: doradztwo zawodowe (utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, które mają pomóc uczniom VII i VIII klas szkół podstawowych wybrać dalszy kierunek edukacji), dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego dla uczniów i nauczycieli (utworzenie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej), zakup niezbędnego wyposażenia dla szkół (doposażenie w sprzęt techniczny i dydaktyczny, służący do realizacji zajęć i programów rozwojowych zaplanowanych w ramach projektu).

Zakupione przez MCOO laptopy trafiły do 29 krakowskich szkół o profilu technicznym i branżowym. 9 września w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji odbyło się przekazanie sprzętu z udziałem przedstawicieli partnerów projektu, w tym Urzędu Miasta Krakowa. Laptopy będą wykorzystywane do realizacji zajęć z podstawy programowej, egzaminów, a także kursów i szkoleń w zdalnej formule, realizowanych w ramach projektu MKZII.

Wartość zakupionego sprzętu to 727 914 zł.