górne tło

Jest projekt planu dla centrum Nowej Huty

Teren o powierzchni blisko pół hektara, który znajduje się w centrum Nowej Huty II w części D, został objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt został udostępniony mieszkańcom do 18 października.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41, w godzinach od 8.00 do 15.00. Będzie również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Debata z udziałem mieszkańców nad rozwiązaniami przyjętymi dla „Centrum Nowej Huty II - część D” odbędzie się 12 października w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w sali Obrad o godzinie 15.30.

Uwagi do projektu planu można składać do 2 listopada zarówno w formie elektronicznej, jak i osobiście podczas odbywającej się dyskusji.

Przypomnijmy, że obowiązuje już plan zagospodarowania dla Centrum Nowej Huty II dla części A,B,C.

Szczegóły odnośnie do planu dla „części D” znajdują się w ogłoszeniu tutaj. Link do strony planu tutaj.

plan zagospodarowania nowa huta