górne tło

Kraków w gronie Miast Przyjaznych Turystyce

Grupa dziesięciu miast europejskich, wśród których jest i Kraków, rozpoczęła drugi etap projektu Tourism Friendly Cities. Metropolie – podczas spotkań i dyskusji – poszukują rozwiązań dla nowej, zrównoważonej turystyki. Właśnie taką turystykę chcą odbudowywać po kryzysie spowodowanym pandemią.

Projekt jest częścią programu URBACT III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Biorą w nim udział: Wenecja, Druskienniki, Rovaniemi, Dún Laoghaire, Cáceres, Braga, Dubrownik, Kraków oraz Genua – jako lider.

Nazwa projektu nabiera szczególnego znaczenia w czasie pandemii, gdy zniknęło zjawisko przerostu ruchu turystycznego, a pojawiły się wyzwania związane z odbudową turystyki o charakterze zrównoważonym, z poszanowaniem jakości życia mieszkańców i współpracą lokalnych interesariuszy. Miasta wymieniają się doświadczeniami w zarządzaniu turystyką, a opinie i propozycje rozwiązań poddawane są pod dyskusję w każdym mieście wraz z tzw. Lokalną Grupą Interesariuszy (Urbact Local Group). W Krakowie tworzą ją członkowie Krakowskiego Forum Turystycznego przy Prezydencie Miasta oraz uczestnicy comiesięcznych okrągłych stołów omawiających zarządzanie przestrzenią dziedzictwa Krakowa.

W marcu 2021 r. Kraków będzie gościł przedstawicieli miast uczestniczących w projekcie, którzy podejmują wraz z krakowskimi interesariuszami dyskusję nad wdrożeniem istniejących i możliwych rozwiązań równoważenia turystyki.

Projekt, prowadzony przez Wydział ds. Turystyki UMK, wpisuje się w rekomendacje dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”.