górne tło

Rozmawiamy o Nowej Hucie

Dziś, 26 października o godz. 17.00 w Klubie 303, os. Dywizjonu 303 nr 1 odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami nowohuckich dzielnic. Tym razem będzie mowa o sprawach dzielnicy Czyżyny.

Spotkania odbywają się z udziałem zastępców prezydenta Krakowa, Andrzeja Kuliga i Jerzego Muzyka. Ankieta była anonimowa i uwzględniała szeroko rozumiane działania ze strony miasta na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców tej części Krakowa.

Wspólnie poprawiajmy jakość życia

Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska przestrzennego, poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz rozwój potencjału kulturowego poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.

Zaprezentowana ankieta „Porozmawiajmy o Nowej Hucie” dotyczyła obszaru pięciu dzielnic – Czyżyny, Bieńczyce, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Miała na celu aktualizację i zebranie najważniejszych wyzwań i potrzeb, które z punktu widzenia mieszkańców są najistotniejsze w obecnym czasie dla rozwoju Krakowa. Nacisk został też postawiony na wspólnie wypracowane wsparcie mechanizmów zawartych w „Strategii rozwoju Krakowa – Tu chcę żyć. Kraków 2030”, umożliwiających poprawę jakości życia mieszkańców.

Harmonogram kolejnych spotkań z mieszkańcami:

Zgłoś się na spotkanie

Zarejestruj się mailowo: konsultacje@um.krakow.pl lub telefonicznie: 12 616 60 20.