górne tło

Podsumowanie rozmów o Nowej Hucie

5 spotkań w każdej dzielnicy, ponad 2 tys. uczestników spotkań i badania ankietowego, wiele pytań oraz kolejne wyzwania przed miastem. Właśnie zakończył się cykl spotkań z mieszkańcami nowohuckich dzielnic, „Porozmawiajmy o Nowej Hucie”.

Spotkania odbywały się z udziałem zastępców prezydenta Krakowa, Andrzeja Kuliga i Jerzego Muzyka. Ankieta, wypełniana przez mieszkańców, była anonimowa i uwzględniała szeroko rozumiane działania ze strony miasta na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców tej części Krakowa. Dotyczyła obszaru pięciu dzielnic – Czyżyny, Bieńczyce, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Miała na celu aktualizację i zebranie najważniejszych wyzwań i potrzeb, które z punktu widzenia mieszkańców są najistotniejsze w obecnym czasie dla rozwoju Krakowa. Nacisk został też postawiony na wspólnie wypracowane wsparcie mechanizmów zawartych w „Strategii rozwoju Krakowa – Tu chcę żyć. Kraków 2030”, umożliwiających poprawę jakości życia mieszkańców.

Spotkanie zamykające cykl rozmów z mieszkańcami nowohuckich dzielnic, zostało podzielone na dwie części: pierwsza była podsumowaniem potrzeb oraz wyzwań, jakie widzą mieszkańcy Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich oraz Nowej Huty. Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych odnosili się do przedstawionych postulatów i wniosków, jak np. dbałość o tereny zielone, remonty chodników czy zwiększenie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Natomiast w drugiej części odbyła się dyskusja o przyszłości i potrzebach dzielnic, w której wziął udział Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta ds. zrównoważonego rozwoju. Dyskusja dotyczyła m.in. planowania przestrzennego, jakości powietrza, rozwoju kultury w dzielnicach.

Mieszkańcom dziękujemy za udział w spotkaniach. Zebrane uwagi oraz wnioski niebawem zostaną podsumowane i przedstawione.