górne tło

Służby w gotowości na wypadek gwałtowych opadów: podsumowanie działań

Na polecenie prezydenta Jacka Majchrowskiego, 8 sierpnia zebrał się Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa złożony z przedstawicieli służb i instytucji, które odpowiadają za zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. W ten sposób miasto przygotowało się na deszczową noc, z 8 na 9 sierpnia.

W pełnej gotowości były zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i służby miejskie. Trwała kontrola i ewentualne oczyszczanie krat przed kolektorami. W miejskich magazynach przeciwpowodziowych, w niedzielę od rana trwało napełnianie 1500 worków z piaskiem, które były potem rozwożone w zagrożone miejsca. Wczesnym popołudniem z magazynów wydano strażakom dodatkowe pompy o wysokiej wydajności. Podczas posiedzenia ZZK podjęto również decyzję o rozłożeniu przez straż pożarną magistrali, która umożliwiałaby odpompowanie wody zbierającej się w rejonie ulicy Udzieli. W gotowości do niesienia pomocy mieszkańcom byli również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i straży miejskiej.

W niedzielę od godz. 23.00 do godz. 6.00 rano w poniedziałek, prognozowane były gwałtowne ulewy i burze. Jednocześnie meteorolodzy alarmowali o możliwych wzrostach poziomu wody, co mogło spowodować podtopienia.

Odnotowane opady burzowe nie spowodowały utrudnień komunikacyjnych, jedynie pod wiaduktem na ul. Lubicz utworzyło się rozlewisko wody. Służby drogowe ZDMK oczyściły kratki kanalizacji burzowej i woda spłynęła.

Straż Miejska Miasta Krakowa, Państwowa Straż Pożarna i Policja wymiennie patrolowały zagrożone tereny. Kontrola trwała do godzin porannych.

W magazynie przeciwpowodziowym został zworkowany piasek do dyspozycji KM PSP oraz CZK Miasta Krakowa. Po tych działaniach magazyn został zamknięty.

RAPORT Z DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH [PDF]