górne tło

Coraz chętniej odzyskujemy wodę z nieba

Ulewne deszcze, a z drugiej strony coraz częściej występujące okresy suszy – to nowa rzeczywistość, z której skutkami już mierzą się mieszkańcy wielu polskich miast i wsi. Kraków stawia na przeciwdziałanie tym niekorzystnym klimatycznym zmianom m.in. poprzez krakowską mikroretencję wód opadowych i roztopowych.

Mikroretencja działa już od 2014 r. W ciągu tych sześciu lat – do 2020 r. zrealizowano aż 841 instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych o wartości blisko 5,9 mln zł.   

W tym roku zainteresowanie uzyskaniem dotacji było bardzo duże. Od momentu naboru, który rozpoczął się w marcu – w okresie kilku miesięcy – mieszkańcy złożyli 375 wniosków. W tym roku liczba podań przekroczyła możliwości budżetowe zarezerwowane na te zadania. Z tego powodu pozytywnie rozpatrzono 112 wniosków na kwotę ponad 2,6 mln zł. Te aplikacje, które nie zostały przyjęte do realizacji z powodu niewystarczających środków finansowych, mogą nadal ubiegać się o dotację w roku następnym. Wystarczy złożyć odpowiednią deklarację, której wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej, o czym będziemy informować. 

W ramach krakowskiej mikroretencji mieszkańcy mogą wykonać podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe czy naziemny zbiornik na wodę opadową zbieraną z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny. Można także starać się o dofinansowanie systemu bioretencji – to np.: ogrody deszczowe, muldy chłonne lub oczka wodne. Dotacja obejmuje także realizację systemu nawadniania terenów zielonych oraz system drenażu, który zbiera wody opadowe. Szczegółowe informacje mieszkańcy mogą uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska, który realizuje to zadanie.

Wodę opadową zgromadzoną zarówno w naziemnych, jak i podziemnych zbiornikach, można używać m.in. do podlewania ogródka.

W Krakowie coraz większą popularnością cieszą się ogrody deszczowe, stawy hydrofitowe, wszelkie zielone i kwietne powierzchnie ogrodowe. O możliwości założenia takiego ogrodu deszczowego przy budynkach komunalnych pisaliśmy tutaj.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie krakowską mikroretencją i zapotrzebowaniem mieszkańców na realizację tego zadania, do budżetu na 2022 r. zgłoszono kwotę 5 mln zł.

Temat mikroretencji był także omawiany podczas Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Więcej na ten temat tutaj