górne tło

Ruch wahadłowy na moście na ul. Piastowskiej

Od 14 sierpnia most na ul. Piastowskiej jest przejezdny, ale tylko z ruchem wahadłowym i ograniczeniem tonażu.

W czasie remontu mostu uwagę pracowników ZDMK zwrócił zły stan techniczny jego elementów konstrukcyjnych. Zlecone dodatkowe ekspertyzy potwierdziły obawy – występują uszkodzenia konstrukcji ustroju nośnego (w obrębie kratownicowych dźwigarów głównych oraz konstrukcji stalowej pomostu) o charakterze korozyjnym. Mimo że zasadnicze prace się zakończyły, ruch pojazdów na moście nie może zostać przywrócony. Konieczna jest nowa organizacja ruchu, uwzględniająca wyniki ekspertyzy.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów, na moście wprowadzono ruch wahadłowy dla pojazdów do 3,5 t. Zachowany został przejazd autobusów komunikacji miejskiej. Przewiduje się, że ta organizacja ruchu będzie obowiązywała około trzech miesięcy. W tym czasie wykonane zostaną dodatkowe wzmocnienia konstrukcji stalowej. Wytyczne w tym zakresie zostaną zawarte w opracowywanej właśnie ekspertyzie.

Ostatecznie most na ul. Piastowskiej został zakwalifikowany do gruntownej przebudowy – w okresie trzech lat Zarząd Dróg Miasta Krakowa chce zarezerwować środki w budżecie oraz przygotować niezbędną dokumentację i pozwolenia.