górne tło

Nowe drogi dla rowerów – powstają koncepcje i projekty

Każdego roku infrastruktura rowerowa powiększa się o kolejne kilometry, ale zanim dedykowana ścieżka się wybuduje, w pierwszej kolejności musi powstać jej koncepcja, a następnie projekt. Ostatnim krokiem jest znalezienie wykonawcy.

Wybrane ścieżki w mieście zostaną wybudowane jako odrębne zadania inwestycyjne, a pozostałe w ramach programu budowy ścieżek rowerowych. Obecnie mamy podpisanych 11 umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jedną na opracowanie koncepcji (w tym w dwóch przypadkach trwają przygotowania do podpisania umów).

Dokumentacja projektowa jest przygotowywana dla:

Z kolei wybrane biuro projektowe przygotowuje wielowariantową koncepcję dla ścieżki rowerowej łączącej istniejące ciągi rowerowe wzdłuż al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ul. Wielickiej i węzła SKA Podgórze. W przypadku koncepcji dla kładki sanktuarium wraz z drogą wzdłuż ul. Podmokłej oraz przygotowania dokumentacji dla ścieżek rowerowych po północnej stronie ul. Brożka - firmy zostały wybrane i przygotowujemy się do podpisania umów.

Dodatkowo ZDMK jest w trakcie weryfikacji ofert dla pięciu zadań: koncepcja dla kładki pieszo-rowerowej na rzece Prądnik, łączącej ul. Lotniczą z ul. Grunwaldzką; koncepcja dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej; koncepcja dla kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Wizjonerów z al. Armii Krajowej; opracowanie projektu dla połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena; opracowanie projektu korekty geometrii dróg dla rowerów w obrębie ronda Grunwaldzkiego.

W ramach budżetu obywatelskiego

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są dwa zadania związane ze ścieżkami rowerowymi. Pierwsze z nich dotyczy budowy ścieżki rowerowej na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu (edycja VI) - dokumentacja projektowa została opracowana, trwają przygotowywania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Drugie związane jest z przedłużeniem ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B (edycja III) – dokumentacja projektowa została odebrana, trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót budowlanych.