górne tło

Zdecyduj, jak będzie wyglądała nowa część parku Stacja Wisła

Na znajdującym się w sąsiedztwie parku Stacja Wisła 0,3-hektarowym nieużytku, który obecnie jest dzikim parkingiem, powstanie plac zabaw dla dzieci. Do 4 sierpnia można zgłaszać uwagi i opinie do projektu.

Opracowany został projekt zagospodarowania terenu, na którym pojawią się różnorodne elementy zabawowe, takie jak huśtawki, domki ze zjeżdżalniami, żuraw i stolik do piasku czy lina do balansowania. 

Projekt kontynuacji parku jest dostępny tutaj. Uwagi i opinie można zgłaszać mailowo: sekretariat@zzm.krakow.pl.

Przypomnijmy, że w 2018 r. miasto skorzystało z prawa pierwokupu dwóch działek, należących do PKP, o łącznej powierzchni 0,3 ha. Dodatkowy teren umożliwi poszerzenie strefy aktywności dla najmłodszych, tym samym w tej części miasta powstanie znacznie większy niż obecnie plac zabaw.

W istniejącej już części parku zachowano istniejącą przed rewitalizacją zieleń, którą uzupełniono o nasadzenia nowych drzew i krzewów. Stanowią one barierę dla pyłu i hałasu z ulicy. Zachowano i wyeksponowano elementy dawnej Stacji Wisła. Park skomunikowano z istniejącym otoczeniem przez budowę i modernizację szlaków pieszych i rowerowych, w tym stację wypoczynkową ze stojakami rowerowymi. Cały teren objęty inwestycją został wyposażony w małą architekturę.

W dotychczas zagospodarowanej części parku utworzono 12 stref funkcjonalnych, w zależności od pełnionych funkcji i docelowych użytkowników. Są wśród nich strefy: rekreacyjna (z miejscem na piknik), zabawowa z naturalnym placem zabaw, a także łąka kwietna, farma miejska (drewniane skrzynie – rabaty podniesione, umożliwiające wyhodowanie własnych warzyw i owoców), labirynt oraz parking dla rowerów.

Przypomnijmy, że park Stacja Wisła zyskał uznanie Unii Europejskiej. Miasto na jego stworzenie otrzymało ok. 1,6 mln zł dofinansowania. Teren znalazł się w gronie nominowanych do Architektonicznej Nagrody UE im. Miesa van der Rohe. Park przy ul. Zabłocie został również doceniony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Zielona inwestycja zwyciężyła w 2018 r. w kategorii „nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni”.