górne tło

Rozbudowa al. 29 Listopada: zmiany w rejonie ul. Powstańców i Meiera

Do 30 listopada będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców i al. 29 Listopada oraz przy skrzyżowaniu al. 29 Listopada z ul. ks. Meiera. Zmiany związane są z robotami przy rozbudowie wylotówki na Warszawę.

W przypadku skrzyżowania ul. Powstańców i al. 29 Listopada, zmiany dotyczą głównie ruchu pieszego. Zamknięty będzie chodnik po północnej stronie ul. Powstańców na wysokości dyskontu spożywczego. Na tym odcinku zawężona będzie też jezdnia po stronie północnej. Aby dojść do al. 29 Listopada, piesi muszą przejść na południową stronę ul. Powstańców. Roboty będą też prowadzone na zieleńcu wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców w kierunku wiaduktu kolejowego. Czynny będzie chodnik wzdłuż al. 29 Listopada po stronie wschodniej na takich samych zasadach jak obecnie.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi też w rejonie skrzyżowania al. 29 Listopada z ul. ks. Meiera i z szutrową drogą boczną (połączenie al. 29 Listopada z ul. Felińskiego). Od 23 sierpnia są tam prowadzone prace związane z budową przejazdu łączącego drogę szutrową z ul. ks. Meiera. W I etapie nastąpi zwężenie jezdni ul. ks. Meiera oraz drogi bocznej. W II etapie zamknięty zostanie zjazd z al. 29 Listopada do drogi bocznej, za wyjątkiem pojazdów budowy. Dojazd do drogi bocznej będzie możliwy po tymczasowym przejeździe od strony ul. Meiera.

W obu przypadkach przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi 30 listopada w godzinach popołudniowych.

Zajęty zostanie fragment jezdni oraz chodnika w ul. Powstańców od przejścia dla pieszych do zjazdu do obiektu handlowego „Biedronka”. Piesi w ul. Powstańców będą kierowani na drugą stronę ulicy po istniejących przejściach. Ruch pieszych w al. 29 Listopada pod wiaduktem będzie się odbywał tak jak obecnie po wschodniej stronie.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi 30 listopada o godz. 17.00.

Rozbudowa al. 29 listopada mapka zawiężenie Meiera