górne tło

„Rolkuj z nami!” i bądź w formie

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przygotował zajęcia w ramach projektu „Trenuj w Krakowie!”, stanowiącego element miejskiej kampanii #KrakówWFormie. Kolejne zajęcia planowane są na 14 sierpnia.

Zajęcia są bezpłatne i prowadzą je profesjonalni trenerzy z Akademii Rolkarza.

Ostatni trening odbył się w sobotę, 31 lipca, o godz. 10.00 na parkingu medialnym przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. 

Kiedy kolejne zajęcia?

Szczegółowy plan zajęć „Rolkuj z nami” znajduje się tutaj.

UWAGA! O bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg zajęć, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zadbają trenerzy z Akademia Rolkarza.  

 

Kadra trenerska:

Zapisy:            

Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują zapisy.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika/uczestniczki poprzez formularz. Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem.  

Warunki uczestnictwa w zajęciach:

Organizator określa limit uczestników – 30 osób na zajęcia. Lista zostanie zamknięta po osiągnięciu limitu uczestników. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową. W zajęciach mogą wziąć udział uczestnicy od 6 roku życia, osoby niepełnoletnie biorą udział w zajęciach na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Uwaga! Uczestnicy biorący udział w zajęciach powinni stosować się do poleceń trenerów oraz do ogólnych przepisów: regulaminu obiektu, na którym odbywać się będą zajęcia, powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych organizatora dotyczących bezpieczeństwa związanego z aktualnie panującą sytuacją epidemiczną. Organizator nie zapewnia szatni i węzła sanitarnego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest obowiązek posiadania i używania przez uczestników sprawnego technicznie sprzętu, tj. rolek oraz sprzętu ochronnego – kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki.

Link do wydarzenia na tutaj