górne tło

#hulajzgłową i dbaj o innych!

Trwa akcja społeczna #hulajzgłową, która ma uwrażliwić osoby zdrowe na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym niesłyszących, niewidomych, niepełnosprawnych ruchowo, ale też osób starszych i dzieci. Ideą jest zmiana negatywnych zachowań użytkowników hulajnóg elektrycznych: niewłaściwego parkowania czy niebezpiecznego poruszania się w pieszych ciągach komunikacyjnych.

Według danych szacunkowych, polskie chodniki przemierza ok. 20 tys. hulajnóg elektrycznych, mogących osiągać prędkość nawet 25 km/h. Niestety, wraz ze wzrostem popularności tego środka transportu, lawinowo rośnie liczba kolizji i wypadków z ich udziałem. Najczęstsze powody to lekkomyślność, prędkość i brawura. Z kolei źle zaparkowana hulajnoga może być nie tylko przeszkodą dla pieszych, ale poważnym zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie niewidzących lub niedowidzących oraz poruszających się na wózkach.

Wystarczy sekunda refleksji – jej brak to dla niepełnosprawnych pobyt w szpitalu, długa rekonwalescencja i trauma, powodujące lęk przed samodzielnym poruszaniem się w przestrzeni publicznej.

26 lipca odbyło się wydarzenie online pod hasłem #hulajzgłową, poświęcone bezpiecznemu i rozważnemu korzystaniu z tego środka transportu. Gośćmi były osoby z niepełnosprawnościami, eksperci ruchu drogowego, ubezpieczeń oraz pasjonaci hulajnóg.

Celem spotkania było dotarcie do najliczniejszej grupy użytkowników – młodzieży oraz szerokiego grona osób z niepełnosprawnościami. Celem kampanii #hulajzgłową będzie wzrost świadomości, że żyjemy we wspólnocie, a otaczająca nas przestrzeń ma służyć wszystkim w sposób bezpieczny, otwarty i przyjazny.