górne tło

Klaster Zabłocie 20.22 coraz bliżej

Dwa zdegradowane budynki magazynowe zlokalizowane na Zabłociu przechodzą właśnie metamorfozę. Już niedługo, po zakończeniu prac budowlanych, powstanie tam Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

14 lipca, plac budowy odwiedził Jerzy Muzyk – zastępca prezydenta Krakowa, który w towarzystwie przedstawicieli Zarządu Inwestycji Miejskich oraz wykonawcy inwestycji, którym jest Mostostal Warszawa SA mógł ocenić na żywo stopień zaawansowania prac. Pomimo dokuczliwych upałów, działania związane z realizacją inwestycji nie zwalniają tempa. Na placu budowy cały czas pracuje i czuwa nad wykonaniem robót ponad 100 pracowników.

– Jako miasto cieszymy się, że prace nad tym projektem są tak intensywne. Klaster Zabłocie 20.22 będzie miejscem unikatowym w skali Krakowa, ale także całego kraju. W jednym miejscu będą mogli się spotkać przedstawiciele czy to przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czy artystów i rzemieślników, ale także mieszkańcy, grupy nieformalne. Mamy nadzieję, że z tego połączenia powstaną nowe projekty, inspiracje. Klaster ma być miejscem innowacyjnych działań, kreowania nowoczesnych rozwiązań, które będą służyć całej społeczności podobszaru rewitalizacji Stare Podgórze-Zabłocie – powiedział Jerzy Muzyk.

Przypomnijmy, że dzięki przebudowie istniejących budynków powstanie wspólna przestrzeń, przeznaczona do działań i pracy dla start-upów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i społecznych, środowisk twórczych oraz dla mieszkańców i lokalnej społeczności. Przestrzeń klastra zostanie podzielona na umowne strefy: przedsiębiorczości, kreatywną dla działalności w obszarze sztuki i designu, innowacji społecznych oraz strefę miejską. Projekt został oparty na koncepcji tzw. shared space, czyli przestrzeni współdzielonej, wielofunkcyjnej i zmieniającej się w zależności od potrzeb jej użytkowników. Przestrzeń będzie można bowiem zaaranżować i dostosować do aktualnych pomysłów społeczności klastra. W każdej ze stref będzie możliwość modyfikowania i dowolnego kształtowania, zarówno jej wielkości, jak i zasięgu.

Projekt realizowany jest w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie o wartości 14 083 350,58 zł.