górne tło

Złoty medal dla Zamku Królewskiego na Wawelu

W samo południe, 12 lipca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa wręczony został złoty medal „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu.

Złoty medal „Cracoviae Merenti” oznaczony nr 7 Zamek Królewski na Wawelu otrzymał w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

- Decyzja o przyznaniu złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu jest wyrazem naszego szacunku i uznania jakie winni jesteśmy miejscu o tak ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Jest również przejawem wdzięczności za trud wielu pokoleń ludzi, którzy przez lata badali to miejsce, dbali o jego renowację, a w czasach II wojny światowej ratowali bezcenne dziedzictwo. Dziękuję za Państwa trud i pasję. Dziękuję za codzienną cichą pracę. Dziękuję za to, że stoją Państwo na straży naszej największej dumy narodowej, dbając o ducha polskości i bogactwo kultury światowej. W imieniu Rady Miasta Krakowa i własnym gratuluję tego najważniejszego wyróżnienia krakowskiego samorządu. Jesteśmy z Państwa dumni – mówił Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.

Odznaczenie z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca odebrał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej.

- Przede wszystkim chciałbym bardzo gorąco podziękować za przyznanie tego najważniejszego krakowskiego wyróżnienia. To dla Zamku Królewskiego wielki honor i zaszczyt. Na awersie medalu, który miałem zaszczyt dzisiaj odebrać w imieniu Zamku, widnieje wzgórze wawelskie. To wyraźny znak potwierdzający, że zamek i miasto tworzą integralną całość, jeden organizm ukształtowany wielowiekowymi więzami historii. Wokół wzgórza wawelskiego stanowiącego siedzibę władcy wyrosło stołeczne miasto, którego dzieje, zabytki, kultura duchowa, artystyczna i materialna nierozerwalnie łączyły się z dworem królewskim, tworząc w ten sposób miejsce, gdzie kształtowała się polska tożsamość i tradycja – mówił po odebraniu medalu dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej.

Zamek Królewski na Wawelu złoty medal „Cracoviae Merenti” otrzymał na mocy Uchwały nr XLII/1117/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 r.

– Dawno nie byliśmy świadkami takiego wydarzenia. Najwyższe odznaczenie naszego miasta, złoty medal Cracoviae Merenti przyznany zostaje po raz pierwszy od wielu lat, a honorujemy nim Zamek Królewski na Wawelu – miejsce o najwyższej wartości historycznej i kulturowej. Nie sposób opisać bogactwa treści związanych z Wawelem. Historycy przypisują mu funkcję podobną do tej, jaką w Rzymie pełnił Kapitol. Stanisław Wyspiański widział w nim odpowiednik ateńskiego Akropolu, istotę nie tylko polskiej, ale i europejskiej kultury. Jego wartość określa też w pewien sposób obecność na liście światowego dziedzictwa UNESCO – mówił Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Medal „Cracoviae Merenti” jest najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa. Przyznaje je Rada Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa. W skład Komisji Medalu „Cracoviae Merenti” wchodzą: Prezydent Miasta Krakowa - jako Przewodniczący Komisji, Metropolita Krakowski oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Medal ustanowiono w 1992 r. i początkowo miał on dwie klasy: złotą i srebrną. W roku 1998 przyjęto dodatkową kategorię i ustanowiono medal brązowy. Rada Miasta Krakowa postanowiła też, że podczas kadencji może wręczyć: jeden medal złoty, który może być  przyznany tylko dla instytucji, trzy srebrne oraz sześć brązowych.

Złoty medal „Cracoviae Merenti” oznaczony numerem pierwszym przyznano Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II (Uchwała Nr XCIII/610/93 z 24 września 1993 roku). Pozostałe 6 medali w tym kolorze wręczono najbardziej zasłużonym krakowskim instytucjom.