górne tło

VI LO w Krakowie z akredytacją International Baccalaureate

To kolejny krok zbliżający szkołę do realizacji programu matury międzynarodowej! Krakowskie liceum otrzymało akredytację do udziału w programie dyplomowym organizowanym przez International Baccalaureate – fundację edukacyjną mającą swoją siedzibę w szwajcarskiej Genewie. Tym samym, krakowska szkoła dołączyła do grona jednostek z całego świata, realizujących prestiżowe programy fundacji, pozwalające na przygotowanie do matury międzynarodowej.

Kolejnym etapem działania ma być uruchomienie dwóch oddziałów międzynarodowych umożliwiających uczniom przygotowanie do matury międzynarodowej. W przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Krakowa i otrzymania zezwolenia Ministra Edukacji i Nauki, będzie to możliwe od roku szkolnego 2022/2023.

Jak zauważa Czesław Wróbel, dyrektor VI LO w Krakowie, celem edukacji w oddziale międzynarodowym będzie kształcenie dociekliwych, ambitnych, posiadających wiedzę i opiekuńczych młodych ludzi, szanujących dziedzictwo własnego narodu, którzy pomagają tworzyć lepszy i bardziej pokojowy świat poprzez zrozumienie i szacunek międzykulturowy.

– Ważnym celem procesu kształcenia jest zachęcenie do aktywności, wrażliwości i empatii w codziennym życiu poprzez pracę na rzecz lokalnej społeczności. Istotną rolę odgrywa przygotowanie młodzieży do uczenia się przez całe życie oraz podejmowanie wyzwań stawianych przez współczesny świat. Realizowany w oddziale międzynarodowym program nauczania, nakierowany jest na łączenie teorii z praktyką, umożliwia młodzieży realizację projektów badawczych i gwarantuje wszechstronne przygotowanie absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia. Misją edukacji w oddziale międzynarodowym jest wspomaganie rozwoju młodych ludzi, którzy ceniąc swoje narodowe dziedzictwo, rozumieją i szanują inne kultury i światopoglądy – podkreśla dyrektor.

Utworzenie oddziału międzynarodowego w VI LO w Krakowie pozwoli na uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły ponadpodstawowej, która od ponad dwudziestu lat prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim.

Program matury międzynarodowej pozwoli uczniom na naukę wybranych przedmiotów, najbardziej zgodnych z ich zainteresowaniami. Ze względu na nabycie odpowiednich kompetencji językowych, absolwenci programów często kontynuują naukę na najbardziej prestiżowych uczelniach z całego świata. Oprócz uczniów odpowiednie wsparcie otrzymają również nauczyciele pracujący w VI LO, którzy będą mogli nawiązać kontakt z edukatorami z całego świata zaangażowanymi w działania na rzecz edukacji oraz wymieniać się z nimi dobrymi praktykami w różnych dziedzinach.