górne tło

Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu obchodzono 30 czerwca 2018 r. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na pamiątkę powołania Unii Międzyparlamentarnej (IPU) w 1889 roku w Paryżu - światowej organizacji skupiającej parlamentarzystów obecnie z 179 krajów świata. Zobacz ostatni tekst w ramach naszego, trwającego już pełny rok, cyklu Kartka z Kalendarza.

Celem tego międzynarodowego dnia jest podkreślenie roli parlamentów na całym świecie jako nieodzownych fundamentów demokracji. Ustanowienie tego święta  jest szczególnie ważne w tym krytycznym dla demokracji parlamentarnej okresie, kiedy obywatele tracą zaufanie do instytucji politycznych, a sama demokracja staje w obliczu wyzwań ze strony ruchów populistycznych, autokratycznych i nacjonalistycznych. Jeśli demokracja ma się rozwijać, to parlamenty, jako fundament funkcjonujących demokracji, muszą być silne, przejrzyste, odpowiedzialne i reprezentatywne. Parlament, jako organ przedstawicielski narodu, reprezentuje wolę obywateli. Odgrywa on ważną rolę we wszystkich kluczowych decyzjach, na przykład w legislacji czy w kontroli rządu. Dlatego mówi się, że w parlamentaryzmie - w przeciwieństwie do systemów totalitarnych - naród w dużej mierze sam decyduje o swoim losie.

Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu jest też okazją do dokonania przeglądu postępów, jakie parlamenty poczyniły w realizacji niektórych kluczowych celów, aby być bardziej przedstawicielskimi
i iść z duchem czasu. Dotyczy to przede wszystkim włączenia większej liczby kobiet i młodych posłów oraz dostosowania się do nowych technologii. W 2021 r., IPU i jej parlamenty członkowskie uczczą ten dzień szeregiem wydarzeń koncentrujących się na wzmocnieniu pozycji młodzieży w następstwie niedawnej inauguracji kampanii IPU „Mówię „tak” młodzieży w parlamencie”.

Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu nie jest jedynym dniem ONZ poświęconym demokracji. Od 2007 roku 15 września obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Demokracji, co wynika z rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która mówi: "Demokracja jest uniwersalną wartością opartą na swobodnie wyrażonej woli ludzi do określania własnych systemów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych oraz na ich pełnym uczestnictwie we wszystkich aspektach życia."


Tekstem o Międzynarodowym Dniu Parlamentaryzmu kończymy nasz cykl Kartka z Kalendarza. Wystartowaliśmy z początkiem ubiegłorocznych wakacji, w lipcu 2020 roku i przez cały rok raczyliśmy Was informacjami i ciekawostkami o narodowych świętach, dniach pamięci i innych - mniej lub bardziej poważnych - cyklicznych wydarzeniach na świecie.

Przed nami kolejne wakacje i kolejne ciekawy artykuły. Zapraszamy do lektury letniej serii Family Fun in the City!