górne tło

Krzyż Oficerski Pro Merito Melitensi dla prezydenta Krakowa

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Pro Merito Melitensi. Jest to odznaczenie państwowe przyznawane przez Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana, które zostało ustanowione w 1920 r.

Order ten przyznawany jest mężczyznom i kobietom, którzy aktywnie promują wartości chrześcijańskie, lub pracują charytatywnie w chrześcijańskiej tradycji zdefiniowanej przez kościół katolicki.