górne tło

Zgłoś źródło ogrzewania do bazy źródeł ciepła

1 lipca ruszył proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Głównym celem stworzenia bazy źródeł ciepła jest poprawa jakości powietrza, wsparcie procesu wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych oraz poprawa efektywności energetycznej. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu posiadającego źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, niezależnie od rodzaju budynku i sposobu ogrzewania.

Ile mamy czasu na złożenie deklaracji?

W jaki sposób można zgłosić źródło ciepła do CEEB?

Deklarację można złożyć:

Jakie dane dotyczące budynków są zbierane w CEEB?

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane w rozdziale 5a Ustawy z 21 listopada 2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wzory deklaracji dostępne są tutaj.

Szczegółowe informacje można także uzyskać w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego, Rynek Podgórski 1, oraz pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza: 12 616 88 48.

Rejestr źródeł ciepła_info