górne tło

Z wizytą w szkole aspirantów

Radni z dwóch Komisji Edukacji oraz Praworządności spotkali się podczas wyjazdowego posiedzenia w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na os. Zgody 18. Radni mieli okazję zapoznać się działalnością szkoły oraz zobaczyć modernizowany budynek na os. Zgody 13, przejęty na potrzeby edukacji pożarniczej.

Budynek został przejęty w zarząd w 2012 r., a w 2014. r w trwałe użytkowanie. Wcześniej mieściła się w nim szkoła podstawowa, a następnie gimnazjum. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w 2018 r. Po zakończeniu przebudowy mają tu powstać pracownie: informatyczno-lingwistyczna, armatury gaśniczej i środków ochrony indywidualnej, mechaniki, taktyki działań ratowniczych, taktyki zwalczania pożarów, ratownictwa medycznego, profilaktyki, fizykochemii spalania i środków gaśniczych, sprzętu silnikowego i ratownictwa technicznego oraz ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Niestety, do tego, by młodzi adepci pożarnictwa mogli odbywać zajęcia praktyczne i teoretyczne w nowoczesnych pracowniach brakuje 6,5 mln zł na dokończenie inwestycji.

Szkoła z osiedla Zgody jest ewenementem na skalę kraju, gdyż posiada szkolną jednostkę ratowniczo-gaśniczą, która zabezpiecza rejon Nowej Huty, czyli 125 tys. mieszkańców. Kadeci po 6-miesięcznym przeszkoleniu wsiadają do wozów bojowych i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, oczywiście pod okiem doświadczonych dowódców. - Żeby wykształcić doskonałego ratownika i strażaka, nie wystarcza to zaplecze, które mamy do dyspozycji obecnie. Prawie milionowe miasto powinno wspierać ratowników i strażaków z tak elitarnej szkoły - mówił bryg. Rafał Czaja, Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie.

Agata Tatara, przewodnicząca Komisji Edukacji oraz Krzysztof Sułowski, przewodniczący Komisji Praworządności zapewnili, że Komisje wnioskować będą o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na dokończenie tej ważnej dla bezpieczeństwa krakowian inwestycji.