górne tło

Osiągnięcie neutralności klimatycznej celem Krakowa

Za nami Krakowski Panel Klimatyczny. 21 czerwca uczestnicy pierwszego panelu obywatelskiego w naszym mieście przekazali na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga listę 32 rekomendacji, mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Efekty KPK wpisują się w politykę miasta w zakresie działań proklimatycznych. 

Celem panelu było wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?” przez reprezentatywną grupę mieszkańców.

12 czerwca, podczas ostatniego spotkania Krakowskiego Panelu Klimatycznego, paneliści zagłosowali nad przyjęciem ostatecznych rekomendacji dla miasta. Spośród kilkuset pomysłów, ostatecznie wypracowano 35 rekomendacji, które zostały poddane głosowaniu.

Aż 32 rekomendacje uzyskały aprobatę co najmniej 80 proc. głosujących, co oznacza, że mają one charakter wiążący dla prezydenta Krakowa, który zobowiązał się do ich wdrożenia.

Wypracowane w trakcie prac rekomendacje dotyczą zróżnicowanych zagadnień, powiązanych z tematem głównym, jak np. strategii klimatycznej miasta, projektów demonstracyjnych, społeczności energetycznych, termomodernizacji, sieci ciepłowniczej, miejskiego oświetlenia czy działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Jedna z najważniejszych rekomendacji potwierdza silne ambicje klimatyczne Krakowa. Zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30 proc. do 2030 roku względem 2018 roku, co najmniej 80 proc. redukcję emisji do roku 2040 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku.

– Wypracowane rekomendacje są bardzo wyśrubowane. Miasto będzie robiło wszystko, by te rekomendacje zrealizować i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Kraków jest miastem, które ma jasno sprecyzowane poglądy na temat przeciwdziałania zmianom klimatu i będziemy w tym postępowaniu konsekwentni – zapowiada Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

W tym celu do 2022 r. zostanie opracowana Strategia Klimatyczna Krakowa, która będzie podlegać corocznej ewaluacji. Prace nad jej stworzeniem i wdrażaniem będą przeprowadzane w sposób partycypacyjny i będą koordynowane przez specjalnie powołany przez prezydenta zespół lub jednostkę.

 

 

Głosowanie nad rekomendacjami poprzedzał szereg spotkań edukacyjnych i deliberacyjnych przeprowadzanych w formie internetowej. Paneliści zdobywali niezbędną wiedzę do podjęcia określonych decyzji poprzez wystąpienia przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, wystąpienia niezależnych ekspertów, a także organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych, biznesu i partii politycznych. Uczestnicy panelu w swoich pracach nad rekomendacjami byli także wspierani przez doświadczony zespół facylitacyjny.

Krakowski Panel Klimatyczny został zrealizowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych.

Z efektami Krakowskiego Panelu Klimatycznego można się zapoznać tutaj.