górne tło

Krakowskie Centrum Doradztwa Energetycznego

Krakowskie Centrum Doradztwa Energetycznego (KCDE) jest jednostką UMK, działającą w strukturach  Wydziału Ds. Jakości Powietrza, w ramach którego usługi dla mieszkańców świadczy 6 Doradców Energetycznych.

Centrum prowadzi w Krakowie punkty konsultacyjno-doradcze (w tym gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze). Udziela mieszkańcom porad w zakresie: zastosowania odnawialnych źródeł energii, modernizacji energetycznej, poprawy efektywności energetycznej, termomodernizacji budynku, wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz możliwości przyłączenia do sieci.  

KCDE udziela mieszkańcom informacji o miejskich, wojewódzkich i krajowych programach wsparcia finansowego dla projektów termomodernizacji budynków oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.  Zainteresowani mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosków o udzielenie/rozliczenie dotacji/pożyczek na działania proekologiczne oraz sprawdzenie ich pod kątem kompletności.

Centrum aktywnie włącza się w edukację mieszkańców podczas spotkań, poświęconym metodom   oszczędzania energii oraz ekologicznym i zdrowotnym korzyściom, jakie płyną z wykorzystania zielonej energii (OZE), jak również na temat obowiązujących w Krakowie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, m.in. uchwały antysmogowej. Wykonuje także badania budynków kamerą termowizyjną.

Krakowskie Centrum Doradztwa Energetycznego w liczbach:

Punkt informacyjno-doradczy dla mieszkańców działa przy Rynku Podgórskim1, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Wydziału (7.40–15.30).

Infolinia dla mieszkańców: 12 616 88 48

 

 Nowa Huta panorama